Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Come join us again! (Demo)

(Englisch below)
Ongeveer 2 jaar geleden was het. In maart 2020 kregen wij te horen dat we geen evenementen meer konden organiseren in onze winkel. Jullie weten natuurlijk dat juist deze evenementen de rode draad door onze winkel zijn. Zonder evenementen zijn we niks en zonder jullie is het niet leuk. Maar het zal jullie niet ontgaan zijn. Na 2 jaar zullen dan eind deze week ALLE restricties eindelijk worden opgeheven en kunnen we jullie weer ALLEMAAL verwelkomen. Vanavond en morgen nog met de QR check maar ook die vervalt vrijdag.  We kunnen dus samen beginnen aan de wederopbouw en ik kan niet genoeg benadrukken hoe hard wij dit nodig hebben, maar jullie ook!!  Per direct zullen alle spelersgroepen en evenementen weer worden opgestart en daar kunnen jullie dus allemaal aan meedoen.  Doe dit ook, want samen gaan wij in de komende periode moeten vechten voor het voortbestaan van de speelruimte. Dit kan je het beste doen door (weer) te komen spelen. Pak je hobby weer op, we hebben jullie gemist.

In onze inmiddels grotendeels bijgewerkte agenda kun je zien wat we op dit moment aanbieden en wanneer.  Kijk hier even naar want sommige events zijn wat veranderd.  Veel van onze spelersgroepen zijn onderling in contact via Discord, Whatsapp en Facebook.  Vaak vindt je via deze kanalen meer informatie over het hoe en wat van een event. Je bent welkom om je hierbij aan te sluiten, contacteer ons hiervoor.  Alle spelersgroepen zijn blij met nieuwe gezichten, wees dus niet bang of verlegen en kom mee doen. We helpen jullie graag verder.
Naast alle mogelijkheden die staan aangegeven in onze agenda is er natuurlijk ook de mogelijkheid om iets anders te komen doen.  Andere Magic formaten, andere spellen, noem maar op. Wil je een spelersgroep opstarten voor een spel wat wij nog niet aanbieden, super idee…vinden wij fijn. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het bekijken of we naast Magic, Pokémon, YU-Gi-Oh en Flesh and Blood ook kunnen gaan starten met Digimon en andere nieuwere kaartspellen.  Ook willen we weer een bordspellengroep gaan opzetten, misschien op de vrijdag avond?   Kom dus maar op met je plannen en ideeën.

Onze winkel is een beetje veranderd de laatste tijd.  Als je binnenkomt zal je wel zien wat ik bedoel. Er is meer keuze en meer voorraad dan ooit.
Hierdoor is de speelruimte meer naar achteren verplaatst, niet iedereen zit dus meer op de zelfde plaats als voorheen.
En goed nieuws voor de verzamelaars van Monster Energy drinks….we hebben op het moment maar liefst 16 verschillende smaken.

Lieve mensen, kom weer spelen.  Het kan weer, het mag weer, het is gezellig en we hebben elkaar nodig.
Blijf komen, blijf kopen en blijf je Magic en Pokémon kaarten bij ons inruilen en verkopen.
GameForce, dat zijn we allemaal en nu is het moment om daar weer volledig van te gaan genieten.

Dank je wel,
Twan


It was about 2 years ago. In March 2020 we were told that we could no longer organize events in our store. You know, of course, that these events are the common thread running through our store. Without events we are nothing and without you it is no fun. But you will not have missed it. After 2 years, ALL restrictions will finally be lifted at the end of this week and we can welcome you ALL again. Tonight and tomorrow with the QR check, but that will also expire on Friday. So we can start rebuilding together and I can’t emphasize enough how much we need this, but so do you!!
All player groups and events will be restarted immediately and you can all participate in that. Do this too, because together we will have to fight for the continued existence of the playing area in the coming period. The best way to do this is to come and play (again). Pick up your hobby again, we missed you.

In our now largely updated agenda you can see what we are currently offering and when. Take a look at this because some events have changed a bit. Many of our player groups are in contact with each other via Discord, Whatsapp and Facebook. You can often find more information about the how and what of an event through these channels. You are welcome to join these channels, please contact us. All groups of players are happy to see new faces, so don’t be afraid or shy and join the fun. We are happy to help you.
In addition to all the options indicated in our agenda, there is of course also the possibility to come and do something else. Other Magic formats, other games, you name it. Do you want to start a player group for a game that we don’t offer yet, great idea… we like it. For example, we are looking at whether we can also start with Digimon and other newer card games in addition to Magic, Pokémon, YU-Gi-Oh and Flesh and Blood. We also want to start a board game group again, maybe on Friday evening? So bring on your plans and ideas.

Our store has changed a bit lately. When you enter you will see what I mean. There is more choice and more stock than ever. As a result, the play area has been moved more to the back, so not everyone is sitting in the same place as before. And good news for the collectors of Monster Energy drinks….we currently have no fewer than 16 different flavors.

Dear people, come and play again. It’s possible again, it’s allowed again, it’s fun and we need each other.
Keep coming, keep buying and keep trading and selling your Magic and Pokémon cards with us.
GameForce, thats all of us and now is the time to fully enjoy it again.

Thank you,
Twan