Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Dominaria United (Demo)

Dominaria United komt eraan. Deze nieuwe Magic set brengt ons terug naar waar het 30 jaar geleden allemaal begon. Het weekeind van 2 – 4 september staat dan ook volledig in het teken van onze welbekende en razend populaire pre-release toernooien.  We hebben weer 6 van deze events op onze agenda gezet zodat jullie volop de kans hebben om hier aan deel te nemen, meerdere keren zelfs. Een heel weekeind Dominaria United dus.  We hebben voldoende plaatsen en materiaal dus vooraf inschrijven is niet nodig, op tijd komen natuurlijk wel.  Ook kun je de set al pre-orderen op onze website en de losse kaarten zullen z.s.m. op ons Cardmarket account te bestellen zijn.  Vanwege de pre-release zal de FNM deze week niet door gaan.

Waar het 30 jaar geleden begon, ik noemde het al. Want Magic the Gathering bestaat dit jaar al 30 jaar.  Natuurlijk gaan ze dit niet stilletjes voorbij laten gaan en dit gaan we al merken met de pre-release van deze set. Maar liefst 3 verschillende promo’s, Serra Angel, Ball Lightning en Fynhorn Elves zullen deze viering inluiden.  We hebben een aantal van deze promo’s te verdelen maar op het moment van dit schrijven weten we nog niet exact hoeveel en dus ook nog niet hoe we ze gaan verdelen.  Dat blijft dus nog even een verrassing.

Zaterdag 3 september is ook de 2e dag voor de Pokémon pre-release, je kan hier nog aan mee doen, we hebben voldoende plaatsen.
Speel je liever Yu-Gi-Oh, blijf dan onze agenda in de gaten houden voor meer events van dit spel.  Deze spelersgroep groeit flink en hiermee dus ook onze mogelijkheid om grotere events te houden.
Maar ook zijn we goed op weg met Digimon TCG en zelfs One Piece Cardgame komt naar GameForce.

Zoals jullie zien zitten we niet stil en zijn we druk bezig om onze agenda en speelruimte te vullen met de leukste events en toernooien.  Ook wil ik nog even de bordspel avond onder jullie aandacht brengen.  Elke vrijdag hoop ik vele van jullie dan te treffen voor een gezellig, spannend en uitdagend spel.  Breng iets of iemand mee, altijd leuk.

Zoals jullie inmiddels wel gewend zijn sluit ik steeds af met een soortgelijke boodschap. Dat is deze keer niet anders.  Maar hoewel de boodschap steeds hetzelfde klinkt, is de noodzaak hiervan niet minder. De winter komt eraan en de energie kosten gaan nu hard mee tellen.  Blijf dus komen, blijf kopen en blijf je Magic en Pokémon verzamelingen aan ons verkopen.  Doe mee met zoveel mogelijk pre-release events en bestel de nieuwe set bij ons.  We hebben het echt kei en kei hard nodig.

Dank je wel en tot snel in de winkel.
Twan


Dominaria United is coming. This new Magic set takes us back to where it all started 30 years ago. The weekend of September 2 – 4 is therefore completely dominated by our well-known and wildly popular pre-release tournaments. We have put no less than 6 of these events on our agenda so that you have every opportunity to participate in them, several times in fact. So a whole weekend of Dominaria United. We have enough places and material so pre-registration is not necessary, but of course you must arrive on time. You can also pre-order the set on our website and the individual cards can be ordered as soon as possible on our Cardmarket account. Due to the pre-release, the FNM will not take place this week.

Where it started 30 years ago, I already mentioned it. Because Magic the Gathering has been around for 30 years this year. Of course they are not going to let this pass by quietly and we will already notice this with the pre-release of this set. No less than 3 different promos, Serra Angel, Ball Lightning and Fynhorn Elves will usher in this celebration. We have a number of these promos to distribute but at the time of this writing we don’t know exactly how many and therefore not yet how we will distribute them. So that will remain a surprise.

Saturday September 3rd is also the 2nd day for the Pokémon pre-release, you can still participate in this, we have enough places. If you prefer to play Yu-Gi-Oh, keep checking our calendar for more events from this game. This group of players is growing considerably and with it our ability to hold larger events. But we are also well on our way with Digimon TCG and even One Piece Cardgame is coming to GameForce.

As you can see, we are busy filling our agenda and playing space with the best events and tournaments. I would also like to bring the board game evening to your attention. Every Friday I hope to meet many of you for a fun, exciting and challenging game. Bring something or someone, always nice.

As you are used to by now, I always close with a similar message. That is no different this time. But while the message always sounds the same, the need for it is no less. Winter is coming and the energy costs are now starting to count.
So keep coming, keep buying and keep selling your Magic and Pokémon collections to us. Participate in as many pre-release events as possible and order the new set from us. We really, really need it.

Thank you and see you soon in the store.
Twan