Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Kom jij weer spelen? (Demo)

(English below) Door de jaren heen hebben wij vele van jullie mogen ontvangen voor een gezellige middag of avond. Dit was, is en zal altijd voor de een belangrijker zijn als voor de ander. Want het is lang niet voor iedereen mogelijk om je aan te sluiten bij gelijk gestemde zielen.  Mensen die je begrijpen, je accepteren voor wie of wat je bent en je in je waarde laten.  Mensen die niet oordelen maar je het gevoel geven dat je welkom bent en er bij hoort. Voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend en dat heeft me altijd bezig gehouden. Eenzaamheid is iets verschrikkelijks en zou niet moeten kunnen bestaan. Ik begrijp dat ik dit probleem niet voor iedereen kan oplossen maar het is wel steeds mijn belangrijkste drijfveer geweest om onze speelruimte open te houden. Het is altijd mijn missie geweest om voor jullie een veilige plek te zijn. Dit is mijn levenswerk en ik ben er meer dat trots op dat dit heb kunnen bereiken. We gaan hier natuurlijk ook zo lang mogelijk mee door.

Met dit in gedachte en het nieuws wat recentelijk in de persconferentie is gebracht kunnen we melden dat onze speelruimte weer open mag onder voorwaarden.  We houden anderhalve meter afstand en we controleren je QR code bij binnenkomst.
Gebruik je verstand en kom niet als je klachten hebt. Omdat we om 22 uur moeten sluiten hebben we besloten op dit moment enkel te starten met ons zaterdag programma.

Op vrijdag 28 februari komen zowel Collector Commander Black en Double Feature uit voor onze Magic fans.
Daarnaast kunnen we melden dan onze pre-releases voor Kamigawa, Neon Dynasty deels door zullen gaan.
Met beperkte plaatsen zal het snel vol zitten. Pre-release kits zullen ook snel op onze website te bestellen zijn.
Pre-order je kits of de overige producten van deze nieuwe Magic set aub bij ons.

Everfest, de nieuwe set van Flesh and Blood ligt vanaf 4 februari bij ons in de winkel. Pre-order je dozen nu bij ons.

We hebben al vele losse kaarten van Pokémon verwerkt en dit proces gaat dagelijks door. Deze zijn allemaal beschikbaar via ons Cardmarket account.
Heb je nog kaarten over, neem dan contact met ons op…wij ruilen of kopen ze graag in.

Lieve mensen, we mogen weer een beetje meer. Kom dus weer spelen en steun ons.  We hebben het nodig.

Twan


Over the years we have received many of you for a pleasant afternoon or evening. This was, is and will always be more important to some than others. Because it is by no means possible for everyone to join like-minded souls. People who understand you, accept you for who or what you are and let you in your worth. People who don’t judge but make you feel welcome and part of it. For many people this is not self-evident and that has always kept me busy. Loneliness is a terrible thing and should not exist. I understand that I can’t solve this problem for everyone, but it has always been my main motivation to keep our play area open. It has always been my mission to be a safe place for you. This is my life’s work and I am more than proud of having been able to achieve it. We will of course continue with this as long as possible.
With this in mind and the news recently brought in the press conference, we can report that our play area can open again under conditions. We keep one and a half meters distance and we check your QR code on arrival. Use your common sense and don’t come if you have complaints. Because we have to close at 10 pm, we have decided to only start with our Saturday program at the moment.

On Friday, February 28, both Collector Commander Black and Double Feature will be released for our Magic fans.
In addition, we can report that our pre-releases for Kamigawa, Neon Dynasty will partly continue. With limited places, it will fill up quickly.
Pre-release kits will also be available to order soon on our website. Please pre-order your kits or the other products of this new Magic set with us.

Everfest, the new set of Flesh and Blood, will be in our stores from February 4. Pre-order your boxes with us now.

We have already processed many single cards of Pokémon and this process continues daily. These are all available through our Cardmarket account.

If you have any cards left, please contact us… we are happy to exchange or buy them.

Dear people, we are allowed a little more. So come and play again and support us. We need it.

Twan