Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Wat is nou een Magic Toernooi en hoe doe je er aan mee? (Demo)

Wat is nou een Magic Toernooi en hoe doe je er aan mee?

Heb je net Magic geleerd via MTG Arena? Of misschien van vrienden? Of speel je al een tijdje maar wil je meer informatie over hoe een toernooi in zijn werk gaat? Ga je voor het eerst naar een competitief toernooi? Of je nu een beginner bent of als je toe bent aan de volgende stap: Onze vrienden van Untap.nl schreven deze guide en wij mochten hem met jullie delen. Laten we beginnen met de indeling van toernooien in verschillende niveau’s van regelstriktheid: het Rules Enforcement Level.
 

Wat is een Rules Enforcement Level (REL)?

Misschien wel een van de belangrijkste punten om op te letten als je een papieren Magic toernooi wilt gaan spelen: let op welke regelstriktheid er wordt gehanteerd. Magic is een complex spel en daarom zijn er verschillende gradaties gemaakt hoe strikt de regels in een toernooi-setting worden gehanteerd. Voor de duidelijkheid: de regels zijn altijd hetzelfde. Dingen kunnen wel, of ze kunnen niet. Dingen mogen wel, of ze mogen niet. De niveaus van striktheid zijn opgesteld omdat verschillende toernooien verschillende doeleinden hebben; sommige zijn puur voor de gezelligheid en bij andere kun je serieuze prijzen winnen. Daarnaast is het handig dat er zo een leercurve ontstaat. Je kunt dankzij de REL langzaam wennen aan de regels en handelingen in een toernooi-setting.

Casual:
Dit is de meest “relaxte” vorm van Magic spelen. Vaak zijn dit toernooien die door spelers zelf worden georganiseerd. Je lost vergissingen onderling op, omdat er vaak geen echte Judge aanwezig is bij deze toernooien. Vaak zijn er wel “regel-experts” die je kunnen helpen met de oplossing als je ergens niet uitkomt.

Regular:
Dit is het eerste niveau van “geregistreerd” (sanctioned) Magic spelen. Vanaf dit level heb je een DCI-nummer nodig, zodat de resultaten van jou als speler geregistreerd kunnen worden. Als je nog geen DCI-nummer hebt, kun je deze hier verkrijgen of op het toernooi zelf. Op deze toernooien is een Judge aanwezig die zorgt dat het toernooi in goede banen geleid wordt. Als je vergissingen maakt zullen ze door de Judge worden opgelost op een wijze waarbij het leerproces de boventoon voert. Als je bij je tegenstander aangeeft dat je nog onwennig bent met dergelijke toernooien, zullen ze je waarschijnlijk meer marge voor vergissingen gunnen.

Competitive:
Op deze toernooien wordt van de spelers verwacht dat ze de regels kennen en correct kunnen hanteren. Het grootste verschil ten opzichte van regular toernooien zit waarschijnlijk in de nauwkeurigheid waarmee je van fase naar fase gaat. Als speler zal je goed moeten begrijpen hoe het passeren van “priority” werkt en welke fases en stappen er zijn in een beurt.

Omdat Magic een spel is waarbij je op veel punten in het spel kunt reageren op je tegenstander, is het belangrijk goed te blijven communiceren met je tegenstander in welke fase het spel zich bevindt. Vergissingen worden door Judges beoordeeld waarbij een oplossing wordt gezocht die het meest in lijn ligt van de integriteit van het spel.

Andere onderdelen voor Competitive toernooien zijn o.a. een verplichte decklist, striktere regels rond identificeerbare kaarten / sleeves, striktere regels over het gebruik van communicatiemiddelen, etc. Bij de verschillende onderdelen hieronder komen dit soort zaken ook nog aan de orde.

Professional:
Het Professional level is eigenlijk niet heel zinnig om uit te leggen in deze guide maar is opgenomen voor de volledigheid. Er is relatief weinig verschil met Competitive. De tweede toernooidag van een Grand Prix en de Mythic Championships worden gespeeld op Professional Rules Enforcement Level.

Het opleggen of upgraden van penalties zal nog iets stringenter worden toegepast. Als omstander is het belangrijk om te weten, dat waar je bij Competitive nog de mogelijkheid hebt om een game stil te leggen en een Judge erbij te halen als je iets ziet dat niet volgens de regels gebeurt, elke vorm van interactie van een omstander met spelers bij Professional verboden is.

Is fysiek/papier Magic hetzelfde als digitaal Magic op MTG Arena?

De regels van het spel zijn exact hetzelfde. Maar de structuur of vorm waarin het gespeeld wordt kan iets anders zijn dan je gewend bent als je alleen MTG Arena gespeeld hebt. Wellicht dat je ook moet wennen aan dat je niet bij elke actie door de software wordt ondersteund. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen besproken om je voor te bereiden op je eerste toernooi! Minder hulp = meer zelf doen!

Triggers:
Een belangrijk verschil is natuurlijk dat in MTG Arena acties (triggers) van kaarten automatisch gebeuren, of de software zal vragen of je de actie wilt uitvoeren. In papieren Magic zal je zelf moeten onthouden (en aangeven aan je tegenstander) dat je triggers wilt uitvoeren op het moment dat ze zich voordoen. De striktheid waarmee dit moet gebeuren hangt af van het Rules Enforcement Level van het toernooi.

A triggered ability uses the words “when,” “whenever,” or “at.”

 • When: “When [this card] enters the battlefield”, etc…
 • Whenever: “Whenever you cast a red creature…”, “Whenever a land enters the battlefield under your control”, etc…
 • At: “At the beginning of your upkeep, scry 1″, “Draw a card at the beginning of the next end step”

TIP: Veel triggers van kaarten worden geactiveerd aan het begin van de Upkeep. Aangezien de upkeep vlak voor de draw-step is, kun je bijvoorbeeld een dobbelsteentje op je Library leggen als geheugensteuntje dat je bepaalde acties moet/kunt uitvoeren voordat je een kaart pakt.

Schudden:
Zonder elektronische randomizer zal je zelf je deck moeten schudden. Stacken (series van kaarten op volgorde leggen), “mana-weaven” (landjes in je deck verdelen) of elke andere vorm die kaarten op een niet willekeurige volgorde legt is verboden.

Het “pile-shuffling” wat in Magic vooral in het verleden populair was (waarbij je de kaarten op een aantal stapeltjes herschikt) is slechts eenmaal per game toegestaan. Het doeleind is meer kaarten tellen (is mijn deck nog compleet) dan schudden. Aan het einde van het schudden biedt je je deck aan aan je tegenstander. Je tegenstander schudt eveneens het deck. Soms wordt op minder serieuze toernooien alleen “gecut”.

Belangrijk is dat het aanbieden aan en schudden door je tegenstander niets te maken heeft met wantrouwen. Interpreteer het dus ook niet zo als je tegenstander je deck wilt schudden. Het is een vast onderdeel van het spel, dus leer het jezelf aan om het gewoon altijd te doen.

Card Sleeves:
Het spelen met sleeves is bij vrijwel alle toernooien verplicht. Naast dat sommige kaarten best wat waarde kunnen hebben en deze waarde zonder sleeves rap achteruit gaat, is een belangrijke reden dat er geen enkele indicatie mag zijn welke kaart je gaat afpakken. Landjes zal je wellicht vaker gebruiken dan de rest van je kaarten. Als die door het spelen meer schade oplopen, zou je aan de achterkant kunnen zien wat je afpakt. Dit levert een strategisch voordeel op en mag dus niet.

De kwaliteit van de sleeves is derhalve ook van belang. Het is handig om een paar reserve sleeves bij je te hebben voor het vervangen van zichtbaar beschadigde sleeves. Dit is voor toernooien die een hoger Rules Enforcement Level hanteren van groter belang dan voor Casual of Regular toernooien, maar het is het handigst als je er gewoon altijd voor zorgt dat je nette sleeves gebruikt.

Life Totals:
Het is het handigste om levenstotalen bij te houden met pen en papier. Vanaf Competitive Rules Enforcement Level is dit verplicht.

Je houdt de levens van zowel jezelf als je tegenstander bij. Mochten er twijfels of onduidelijkheden over elkaars levenstotalen ontstaan, kun je de historie makkelijk traceren. Bij het gebruik van een dobbelsteen heb je geen historie. Daarnaast kun je een dobbelsteen per ongeluk omrollen en discussie krijgen over de huidige stand. Dit is prima voor aan de keukentafel, maar voor toernooien is het dus beter om te schrijven.

Er zijn verschillende apps voor telefoons beschikbaar die levenstotalen bijhouden. Voor Casual toernooien zijn deze prima. Vanaf Regular Rules Enforcement Level hebben deze niet de voorkeur maar mag het wel en vanaf Competitive REL is het gebruik hiervan niet toegestaan.

Judges helpen!

Judges zijn er om te helpen. Heb je twijfels over hoe een bepaalde kaart of regel werkt? Vraag het aan een Judge! Is er een vergissing gemaakt en is het onduidelijk hoe je dat moet oplossen? Vraag het een Judge!

Zeker voor die laatste geldt: hoe hoger de Rules Enforcement Level, hoe sneller je aan een Judge vraagt hoe het opgelost moet worden. Ga niet zelf bedenken hoe de battlefield er uit had gezien “als het wel juist was gedaan”. Voor elke situatie zijn regels en Judges zijn er om je daarbij te helpen! Laat je ook niet door je tegenstander overtuigen dat iets op een bepaalde manier werkt als je er zelf niet zeker van bent. Vraag het een Judge!

Uiteindelijk probeer je het spel te winnen op de wijze waarop de regels zijn opgesteld. In de digitale versie worden deze regels gedicteerd, maar in de fysieke wereld kan er veel gebeuren die de integriteit van het spel ondermijnen. De Judge helpt je om de juiste weg te bewandelen.

Wat is een reguliere toernooistructuur?

Hoe gaat een toernooi in zijn werk? Wat moet ik meenemen? Hoe starten we een match op? Vind hier de antwoorden!

Games en Matches:
In vrijwel elk papieren toernooien is één ronde, of match, een “best-out-of-3-games”. Dit wordt op MTG Arena “ Traditional” genoemd. In tegenstelling tot Arena, waar je zoveel mogelijk moet winnen totdat je een bepaalt aantal losses hebt, zijn fysieke toernooien meestal opgezet volgens het “Swiss” principe. Je speelt een vooraf bepaald aantal ronden. Elke ronde is best-out-of-three-games.

Na elke ronde wordt je “gepaired” tegen een speler die op dat moment hetzelfde aantal punten heeft als jij. Punten per ronde zijn gelijk aan die bij de eredivisie voetbal: als je wint krijg je 3 punten, bij verlies 0 en bij een draw (gelijkspel) ontvangen beide spelers 1 punt. Soms hebben toernooien aan het einde van de “Swiss”-rondes een top 8, waarbij de acht, op dat moment hoogst geklasseerde spelers nog een kwartfinale, halve finale en finale spelen.

Tijd:
Toernooi-matches zijn in principe 50 minuten en er wordt van spelers verwacht dat ze een “redelijk speeltempo” aanhouden die er voor zorgt dat ze maximaal drie games binnen die 50 minuten kunnen afronden.

Als de 50 minuten om zijn (dit wordt aangegeven door de Judge) maakt de actieve speler zijn beurt af en volgen er nog maximaal 5 beurten om de game tot afronding te brengen. Lukt dat niet dan eindigt deze game in een draw. Is de stand in eerder gewonnen games ook gelijk dan eindigt de match dus ook in een draw.

Decklists:
Op competitive REL is een decklijst verplicht. Vaak wordt, voorafgaand aan de eerste ronde van een constructed toernooi, een “players meeting” gehouden. Er worden dan “seatings” gepost in plaats van “pairings”. Je gaat aan de tafel zitten die aan je is toegewezen. Hierna volgt meestal een uitleg van de head Judge van het toernooi en worden decklijsten opgehaald. Hierna volgen pas de eerste “pairings” voor de eerste ronde.

Bij sealed toernooien vanaf Competitive REL worden alle kaarten van jouw kaart-pool geregistreerd (op een door de organisatie verstrekt registratie-sheet) door een andere persoon (meestal de persoon die tegenover je zit). Vervolgens moet je op het zelfde sheet aangeven welke kaarten in je main-deck zitten. Vergeet niet het basic land dat je speelt in je deck te registreren.

Hoe ziet één ronde op een toernooi er uit?

Een toernooironde ziet er ongeveer als volgt uit:

 1. De “pairings” van een ronde worden gepost. Dit kan geprint worden en door de Judges worden opgehangen, getoond worden op een scherm of beschikbaar gemaakt via een app of website. Je zoekt op de pairings naar je naam en bekijkt op welke tafel je moet spelen tegen welke tegenstander.
 2. Je loopt naar je tafel en je stelt je netjes voor aan je tegenstander.
 3. Je pakt je deck erbij en je attributen (een blaadje voor levenstotalen, een pen, een playmat, etc.). Je mobiele telefoon berg je vanaf Competitive REL netjes op.
 4. De enige Magic-kaarten op tafel zijn die van je deck. Je sideboard zit in een afgesloten deckbox. Let op dat vanaf Competitive REL in je deckbox geen enkele andere kaarten mogen zitten dan je geregistreerde sideboard en eventueel de tokens die je nodig hebt.
 5. Je schudt je deck en je biedt het deck aan aan je tegenstander. Vanaf Competitive REL betekent het aanbieden van het deck aan je tegenstander dat je een “legal” deck presenteert en vanaf dat moment kan een Judge een ‘deck-check’ doen (het controleren of de gespeelde kaarten overeenkomen met de ingeleverde decklijst).
 6. Je schudt het deck van je tegenstander, en je tegenstander schudt jouw deck.
 7. Je bepaalt (op een willekeurige wijze en op een door jullie beide geaccepteerde manier) wie de game begint. LET OP, je bepaalt wie begint vóórdat je naar je openingshand hebt gekeken.
 8. Je trekt 7 kaarten.
 9. De speler die begint bepaalt als eerste of er een mulligan wordt genomen of dat de hand gehouden wordt.
 10. Je speelt Magic (jeeej!).
 11. Tussen de games kun je je deck aanpassen met je sideboard. Je mag op een competitief toernooi eventueel je sideboardstrategieën opschrijven op papier en raadplegen tussen de rondes als je dat nodig vindt. Elke andere vorm van strategieën raadplegen is niet toegestaan. Probeer vlot te sideboarden en te schudden. Officieel heb je drie minuten de tijd.
 12. Aan het einde van de match vul je de “match-slip” in (strookje papier waar de uitslag op ingevuld kan worden) die zijn uitgedeeld door de Judge. Beide spelers ondertekenen de uitslag. Bij een casual of regular toernooi kan het ook zijn dat je de stand mondeling moet doorgeven bij de scorekeeper.
 13. Het is gebruikelijk dat de persoon die wint de match-slip inlevert.
 14. Rusttijd! Gebruik ‘m voor nuttige dingen, zoals toiletbezoek, eten, luchtje scheppen, bad beat stories tegen je vrienden (ok, de laatste misschien niet).

Mindset

Naast de verschillende stappen en gebruiken in een toernooi, brengt de sociale factor van een live-Magic toernooi wat extra zaken met zich mee. We communiceren met onze tegenstanders en we hebben een bepaalde houding naar anderen. De strijd om de winst is in balans met sportiviteit en gezelligheid. Deze interactie heb je niet als je in je eentje achter een computer zit. Onderstaand een paar willekeurige zaken die betrekking hebben op deze onderwerpen. Wie weet staan er ook nog wat tips tussen om beter te worden in het spel!

Houd jezelf verantwoordelijk:
Soms kunnen nieuwere spelers het hanteren van de regels als “intimiderend” ervaren. Dit gevoel komt meestal door een verschil in verwachting tussen jou en je tegenstander. Zelfs op het laagste level zullen de meeste tegenstanders je bijvoorbeeld geen dingen laten “terugdraaien” als je iets verkeerd begrepen hebt. Soms wel, maar iedereen is anders en je tegenstander wil, net als jij, ook graag winnen.

Probeer altijd jezelf verantwoordelijk te houden voor vergissingen. Onthoud dat je niks hoeft te bewijzen. We waren allemaal een keer minder ervaren spelers en ook de allerbeste spelers met jarenlange ervaring vergissen zich; alleen minder vaak. Fouten maken mag. Dus als je met je 2/2 creature aanvalt en je tegenstander blokt op een 2/2 creature met First Strike waarbij je die ability over het hoofd had gezien; accepteer dat dat niet zo handig was en probeer er van te leren voor de volgende keer.

Als je je zelf verantwoordelijk houdt en het ziet als een leerproces garandeer ik je dat je niet alleen sneller leert, maar ook een betere toernooi-ervaring hebt! Helaas zal je ook nog wel is tegenstanders treffen die ondanks dat je dit ter harte neemt gewoon onredelijk of onaardig zijn. Dat kan gebeuren, net zoals op alle andere momenten in het leven. Probeer je altijd positief op te stellen en een voorbeeld te zijn. Karma is een ding ?

Leer te verliezen:
Magic is, net als poker, een spel waarin variantie een grote rol speelt. Soms zul je geen landjes pakken. Soms zul je al je landjes pakken. Soms zal je tegenstander alle antwoorden op jouw kaarten in exact de juiste volgorde afpakken. Soms mulligan je meerdere keren in elke game van elke match. Het hoort erbij. Op de lange termijn heeft elke speler hier net zoveel last of profijt van. Houdt er rekening mee dat je de keren dat je er last van hebt veel beter onthoud.

De allerbeste Magic-spelers ter wereld verliezen minstens één op de drie matches. In een spel van twee spelers verlies je, als je net zo goed bent als de rest, in 50% van de gevallen. Als beginnende speler kun je niet verwachten dat je meteen gemiddeld net zo goed bent als de rest. Je zult dus veel verliezen. Dat geeft niet, want dat brengt ons bij het volgende punt:

Het proces is belangrijker dan de uitkomst:
We begeven ons ondertussen in “advanced” territorium, maar het heeft wel een link met het vorige onderwerp. Winnen of verliezen: de uitkomst van een match is van ondergeschikt belang. Het gaat om twee dingen:

 1. Heb plezier! We spelen dit spel omdat het moeilijk is. Het is een uitdaging! Dus hoeveel hordes het spel ook jouw kant op gooit, probeer ze zo goed mogelijk te nemen en benader de uitdaging positief.
 2. Wees tevreden met je keuzes, of leer ervan. Zoals gezegd zul je te maken krijgen met variantie. Probeer jezelf in elke situatie de beste kans te geven om te winnen. Maak de keuzes die daarbij passen. Suboptimale beslissingen kunnen leiden tot goede uitkomsten, en vice versa. Een inzet van 1.000 euro aan de roulettetafel op een enkel cijfer kan je 36.000 euro opleveren. Maar het daadwerkelijk winnen van dit geld betekent niet automatisch dat deze beslissing enorm verstandig was. De uitkomst is dus niet relevant, zolang de keuze op dat moment maar de juiste was. Probeer te leren van de keuzes die je maakt en bepaal of het de juiste keuze was met de informatie op dat moment. Sta open voor ideeën van anderen en meng ze met je eigen ideeën. Er is vaak geen goed of fout.


Wees respectvol:
De korte versie: wees lief voor elkaar.

De langere versie: de internationale Magic community staat bekend om het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen en het bestrijden van negatieve beeldvorming, vooroordelen en uitsluiting. Hoe dit zich uit binnen lokale speelgroepen kan soms verschillen. Hoe je jezelf opstelt heb je natuurlijk zelf in de hand. Dus zolang je zelf iedereen gelijk benadert, behandelt en respecteert zorgen we met elkaar voor een prettige, veilige en gezellige omgeving voor iedereen!

Respect voor elkaar uit zich ook op andere vlakken: ruim je rommel op (je respecteert de toernooi-organisatie) en zorg voor goede persoonlijke hygiëne (je respecteert je medemens).

We hopen dat dit bericht jullie op weg heeft geholpen om eens een kijkje te nemen op onze agenda en je aan te sluiten bij onze gezellige Magic evenementen. Heb je nog meer vragen, neem dan gerust contact met ons op…we helpen je graag verder.

Met dank aan Bob van der Linden van Untap,nl…de nieuwe landelijke Magic event agenda.