Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Winkel weer open? (Demo)

(Englisch below) Morgen, vrijdag 14 januari, zal op de persconferentie waarschijnlijk worden aangekondigd dat winkels weer onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk open mogen. Winkelen op afspraak noemen ze het. Vanaf zaterdag zullen wij dan ook weer geopend zijn voor iedereen die dit wil. Een afspraak maken kan op verschillende manieren, zelfs door gewoon even langs te komen en je hoofd binnen te steken!! Voorlopig zullen onze openingstijden zijn: Woensdag en vrijdag van 15 tot 17 uur en zaterdags tussen 12 en 17 uur. Maar in overleg kunnen we ook een afspraak maken buiten deze tijden. Houdt rekening met elkaar en neem niet meer tijd dan je nodig hebt, maak plaats voor de volgende wachtende.  Ik weet zeker dat we dit gezamenlijk in goede banen kunnen leiden.  Een beetje goed nieuws dus, maar helaas is er nog geen zicht op evenementen.

Pokémon.
We gaan beginnen met de verkoop van losse Pokémon kaarten via Cardmarket.  In de komende weken zullen we flink wat gaan uitpakken en we gaan ook per direct collecties inkopen en ruilen. Heb je nog Pokémon kaarten, sets of hele verzamelingen liggen waar je vanaf wil? Maak een afspraak en kom er mee langs. Een afspraak maken is belangrijk want er is niet altijd iemand aanwezig die dit kan doen.

Flesh and Blood.
Inmiddels is Cardmarket zover dat we daar ook onze losse kaarten van Flesh and Blood kunnen aanbieden.  We zijn druk bezig met het online zetten van onze mega voorraad.

Doe je aankopen bij GameForce.
We weten het wel, op internet zijn veel van de producten die wij verkopen goedkoper te vinden. Het klinkt dan logisch om je aankopen elders te doen.
Maar koop je bij ons dan koop je niet alleen je product maar steun je ook je favoriete lokale winkel, de winkel waar jij weer terug naar toe wil komen zodra het weer kan en mag. En zelfs als jij eigenlijk al niet meer in onze winkel speelt, je wil dit toch ook mee behouden voor de nieuwe generatie spelers?  Denk er dus eens over na of die paar euro extra die je dan zou uitgeven het voor jou waard zijn om ons te steunen.  Dank je wel.

Twan.


Tomorrow, Friday 14 January, it will probably be announced at the press conference that shops will be allowed to partially open again under certain conditions. They call it shopping by appointment. From Saturday we will be open again for everyone who wants this. You can make an appointment in several ways, even by just stopping by and sticking your head in!! For the time being, our opening hours will be: Wednesday and Friday from 3 to 5 pm and Saturdays between 12 and 5 pm. But in consultation we can also make an appointment outside these times. Take into account each other and do not take more time than you need, make way for the next waiting. I’m sure we can manage this together. So some good news, but unfortunately there is no view on events yet.

Pokémon.
We are going to start selling individual Pokémon cards through Cardmarket. In the coming weeks we will unpack a lot and we will also buy and exchange collections immediately. Do you have any Pokémon cards, sets or entire collections that you want to get rid of? Make an appointment and come along. Making an appointment is important because there is not always someone present who can do this.

Flesh and Blood.
Cardmarket has now reached the point where we can also offer our individual Flesh and Blood cards there. We are busy putting our mega stock online.

Make your purchases at GameForce.
We know, many of the products we sell are cheaper on the internet. It then makes sense to make your purchases elsewhere. But if you buy from us, you not only buy your product, but you also support your favorite local store, the store you want to come back to as soon as you can and are allowed. And even if you don’t actually play in our store anymore, don’t you want to keep this for the new generation of players? So think about whether those few extra Euro’s that you would spend are worth it for you to support us. Thank you.

Twan.