Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

We kunnen wel wat hulp gebruiken

Een mens heeft maar zoveel tijd, zoveel energie en zoveel ideeën. Je kent het gevoel vast wel, het gevoel dat je zoveel meer zou willen doen maar er gewoon niet aan toe komt. Ik merk het steeds meer en meer. Ik kom niet meer toe aan het schrijven hier, we lopen hopeloos achter met allerlei plannen en werkzaamheden, en er blijven gewoon zaken liggen. Ik heb het gevoel dat ik dingen soms maar half doe en ze dan maar beter helemaal niet kan doen, begrijp je.  Gelukkig hebben we veel hulp van vrijwilligers die echt hun bijdrage leveren aan het organiseren van de diverse events en activiteiten. Maar ons assortiment, en daarmee onze doelgroep, is zo hard aan het groeien dat we naarstig op zoek zijn naar meer hulp, op allerlei gebieden. De winkel word drukker en er is steeds meer vraag naar evenementen.  Dat is wat we doen en dat is wat we verder willen ontwikkelen. Met jullie hulp…

Communicatie is een ding. We gebruiken onze website hiervoor, maar ook Facebook, WhatsApp en Discord en we zijn bezig met Instagram. Maar toch bereiken we lang niet iedereen en ik wil graag weten waarom dat is. Het is een hoop werk om dit allemaal bij te houden en we krijgen via deze wegen ook maar weinig reactie op onze vragen. Wie kan ons uitleggen wat we verkeerd doen, of hoe we het beter kunnen doen?

Blijf komen mensen, blijf kopen, kom meedoen en vertel het aan je gezellige vrienden. We hebben jullie hulp nog altijd nodig.
Ook zijn we altijd op zoek naar Magic en Pokémon verzamelingen.

Dank je wel,
Twan


A person only has so much time, so much energy and so many ideas. You probably know the feeling, the feeling that you would like to do so much more but just don’t get around to it.
I notice it more and more. I don’t get around to writing here anymore, we are hopelessly behind with all kinds of plans and activities, and things are not done at all.
I feel like sometimes I only do things half way and better not do them at all, you see. Fortunately, we have a lot of help from volunteers who really contribute to organizing the various events and activities. But our range, and with it our target group, is growing so fast that we are diligently looking for more help, in all kinds of areas. The store is getting busier and there is an increasing demand for events. That’s what we do and that’s what we want to develop further. With your help…

Communication is one thing. We use our website for this, but also Facebook, WhatsApp and Discord and we are working on Instagram. But we still don’t reach everyone and I would like to know why. It is a lot of work to keep track of all this and we get very little response to our questions through these avenues. Who can explain to us what we are doing wrong, or how we can do it better?

Keep coming people, keep buying, come participate and tell your nice friends. We still need your help.
We are also always looking for Magic and Pokémon collections.

Thank you,
Twan

Een opmerking achterlaten