Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Belangrijk nieuws!!

GameForce logo - No title

Lieve vrienden, community leden, spelers, klanten en overige geïnteresseerden. We naderen de datum waarop we na 20 jaar de deuren van onze vertrouwde winkel aan de Visserstraat in Eindhoven definitief gaan sluiten. Het was een fijne tijd met ongekend veel vreugde en speelplezier, echter aan alles komt een einde, zo ook dit hoofdstuk in onze lange geschiedenis die al terug loopt sinds 1996. Via diverse omzwervingen zijn we op 1 april 2004 neergestreken op de Visserstraat, waar we gigantisch veel evenementen hebben gehouden en een veilige plek zijn geweest voor iedereen die dat wilde.  Vrienden gemaakt en relaties opgebouwd voor het leven.  Wij hebben er samen met jullie een prachtige tijd van mogen maken en daar zijn we enorm dankbaar voor. Op 17 maart 2024 zullen we onze laatste evenementen hier organiseren en daarna gaan we inpakken. …

Want…..we hebben een fantastische nieuwe locatie gevonden waar we onze avonturen zullen gaan voortzetten.  Hiermee is een einde gekomen aan jaren zoeken en jaren onzekerheid. Goed nieuws dus, en we zijn heel erg blij dat we onze activiteiten en winkel kunnen voortzetten.  Voor ons, maar ook voor jullie allemaal. Want als me iets duidelijk is geworden de laatste tijd, dan is het wel hoe belangrijk wij ook voor jullie zijn. We hebben zo veel steun gehad van mensen die hielpen met zoeken en iedereen was bezorgd over de toekomst. Welnu, die tijd is voorbij….we gaan verder.  Op deze nieuwe locatie hebben we ongeveer even veel ruimte waardoor we naar verwachting ons volledige programma zullen kunnen voortzetten.  Maar eerst moeten we aan de slag, en flink ook.  En daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken.  Tijdens de verhuizing met handjes, maar daarvoor al met wat meer specialistische hulp.  Omdat we maar heel kort gesloten willen zijn, hebben we veel werk te verzetten.  Ben jij toevallig iemand met hoge skills als loodgieter, elektricien, stratenmaker, netwerkspecialist of andere vaardigheden die ik nu nog niet kan bedenken? Stuur mij dan even een bericht zodat we samen kunnen bekijken of en wanneer ik jouw hulp nodig heb.  Samen gaan we verder op ons nieuwe adres, en ik zal vast verklappen dat het in Eindhoven is.

Wie nog snel een kijkje wil nemen op de Visserstraat kan tot en met 17 maart dus terecht, en anders hoop ik jullie allemaal snel weer te zien op onze nieuwe locatie.Dear friends, community members, players, customers and other interested parties. We are approaching the date on which we will finally close the doors of our trusted store on the Visserstraat in Eindhoven after 20 years. It was a wonderful time with unprecedented joy and fun, but everything comes to an end, including this chapter in our long history that dates back to 1996. After various wanderings, we settled on the Visserstraat on April 1, 2004, where we have held a huge number of events and been a safe place for anyone who wanted it. Made friends and built lifelong relationships. We were able to have a wonderful time with you and we are extremely grateful for that. On March 17, 2024 we will have our last events here and then we will start packing..…

Packing because….. we have found a fantastic new location where we will continue our adventures. This puts an end to years of searching and years of uncertainty. Good news, and we are very happy that we can continue our activities and store. For us, but also for all of you. Because if anything has become clear to me lately, it is how important we are to you too. We have had so much support from people helping with the search and everyone was concerned about the future. Well, those days are over….we move on. We have approximately the same amount of space at this new location, which means we can expect to continue our full program. But first we have to get to work, and quite a lot. And we could use some help with that. During the move with hands, but before that with some more specialist help. Because we only want to be closed for a very short time, we have a lot of work to do. Are you by chance someone with high skills as a plumber, electrician, paver, network specialist or other skills that I can’t think of yet? Please send me a message so that we can see together if and when I need your help. Together we will continue at our new address, and I will reveal that it is in Eindhoven.

Anyone who wants to take a quick look at the Visserstraat can go until March 17, otherwise I hope to see you all again soon at our new location.

Twan/GameForce